Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

beonthecover.comA beonthecover.com – a továbbiakban: Weblap – üzemeltetője (mint Adatkezelő), a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.


Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!
Adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A beonthecover.com weblapon történő regisztrációjával, a beonthecover.com weblap használatával, megrendelése feladásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.


Az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseinek kialakításakor a beonthecover.com figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.


GYORS ÖSSZEGZÉS:

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át. Direkt marketing levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alább megadott elérhetőségeink egyikén. A személyes adatok törlését szintén van lehetőség kérni az alább megadott elérhetőségeink egyikén.FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA:


Fogalom

Magyarázat

Személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattörlés:

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatállomány

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás:

elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás:

olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.VÁSÁRLÓI ADATOK

A beonthecover.com oldalon a weblap szolgáltatásait (rendeléssel kapcsolatos információszerzés) igénybe vevő személyek adatai, marketing, statisztikai célból rögzítésre kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.WEBOLDALON ELEKTRONIKUS FORMÁBAN LEHETSÉGES RÖGZÍTETT/TÁROLT ADATOK:

Adat típusa

Rögzítés indoka

ŰRLAP adatok


Név

Ügyfél/Felhasználó azonosítás

E-mail cím

Ügyféllel/Felhasználóval történő kapcsolattartás

Technikai hibák miatt felmerülő értesítés, segítségnyújtás

Marketing célú megkeresés (hozzájárulás után)Üzenet

Az ügyfél/felhasználó kéréseinek, kérdéseinek rögzítése, az esetlegesen megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen, címsorok rögzítése"Az űrlap használatával ön hozzájárul..." jelölő négyzet

A beonthecover.com adatkezelési elveihez való hozzájárulás azonosításaADATTÁROLÁS:

Ügyféladatok regisztrációt vagy a rendelési/kapcsolattartási űrlap elküldését követő tárolása üzemeltető telephelyén történik. (1044, Budapest, Ezred utca 7.)

Az adatkezelő (beonthecover.com) az érintett/weblaphasználó önkéntes alapon történő adatközléséből származó személyes adatokat, űrlap adatokat, az érintett/weblaphasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

ADATFELDOLGOZÁS:

A szolgáltató (beonthecover.com) a személyre szabott kiszolgálás érdekében kisméretű adatcsomagokat úgynevezett cookie-kat tárol a felhasználó számítógépén. A cookiek alapján a weboldal képessé válik a felhasználó későbbi weboldal megtekintései folyamán a felhasználó azonosítására.

Adatkezelés célja: A felhasználók megkülönböztetése, statisztikai adatgyűjtés a felhasználók böngészési szokásairól, a lehető legmagasabb felhasználói élmény (user experience) biztosítása érdekében. A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”.

A beonthecover.com webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere és a Facebook segíti.

A mérési adatok kezeléséről az a Google a https://policies.google.com/?hl=hu, a Facebook a https://www.facebook.com/about/privacy/ ad részletes felvilágosítást.

A kezelt adatok köre:

  • weboldal megtekintésének időpontja

  • a felhasználó szolgáltatója által közölt tartózkodási hely

  • felhasználó böngészőjével kapcsolatos információ

  • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos információWeboldal által rögzített cookiek listája:

_ga - felhasználó azonosítójának tárolása

_gid - a meglátogatott oldalakkal kapcsolatos egyedi azonosítók tárolása és frissítése

wp-settings-1 és wp-settings-time-1A weboldal valamint annak admin felületének beállítását végzi (azonosítva a felhasználót és a használat időpontját is)

PHPSESSID – munkafázis menedzsment

wordpress_test_cookie – teszteli, hogy a böngészőben a sütik be vannak-e kapcsolva

Facebook sütik:

act; c_user; datr; fr; pl; presence; sb; wd; xs; wd

Google sütik:

1P_JAR – weboldal statisztika

APISID - eboldal statisztika

CONSENT – sütikhez való hozzájárulás vizsgálata

HSID- támadások elleni védelem, titkosított folyamat során figyeli az illető Google ID-ját

NID – Google személyreszabása

SID - titkosított folyamat során figyeli az illető Google ID-ját

SIDCC – Biztonsági süti

SSID, SAPISID – Google Map-vel kapcsolatos sütikA honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.


A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.


Ha szeretne többet megtudni a sütikről, valamint arról, hogy hogyan lehet azokat kezelni vagy letörölni, látogasson el az http://www.allaboutcookies.org/ oldalra és a böngészője súgójába. Az Internet Explorer, Safari, Firefox vagy Chrome böngészők beállításaiban meghatározhatja, mely sütiket fogadja el és melyeket nem. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. A böngészője “Segítség” funkciójával gyorsan megtalálhatja a beállítás helyét.


A beonthecover.com weboldal tárhelyének és adatbázisának biztosítását/védelmét külső vállalkozó biztosítja a beonthecover.com oldal számára.

Üzemeltető: DOTROLL KFT.

Adószám: 13962982-0-42

E-mail: support@dotroll.comA WEBOLDAL HASZNÁLÓINAK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIK

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást e-mail segítségével.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezelő nnevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a beérkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából e-mail címét kérelmén feltünteti.

A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségén.

Felhasználó az alábbi elérhetőségen jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:.

E-mail cím: info@beonthecover.com

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

2018.11.25
ÁSZF    Adatvédelem

© 2017 BE ON THE COVER. All Rights Reserved.
Share
Facebook like